Activiteiten

DPA behartigt de belangen van haar leden bij de nationale overheid in Den Haag en bij de Europese Commissie in Brussel met betrekking tot het Europese landbouwbeleid.

Er wordt nauw contact onderhouden met de Europese agro lobbyorganisatie Copa Cogeca, diverse Directoraten-Generaal van de Europese Commissie en met DPA vergelijkbare organisaties in de andere EU-landen.

Op nationaal niveau is er onder meer een intensieve relatie met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en andere sectororganisaties.